Datum: Friday 22 October 2010 om 11:58:50  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
Citaten uit de Talmoed - Het Heiligste Boek der Joden


Leerstelling van de Talmoed: Niet-Joden zijn niet menselijk

De Talmoed definieert specifiek allen die niet Joods zijn als onmenselijke dieren, en beschouwt speciaal niet-Joden als niet afstammend van Adam. We geven nu een lijst met enkele passages uit de Talmoed die met dit onderwerp in verband staan:

"De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten."
Talmoed: Baba mezia, 114b

"De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood."
Ereget Raschi Erod. 22 30

"Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. "
Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855

"Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier."
Coschen hamischpat 405

"De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd."
Jalkut Rubeni gadol 12b

"Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens."
Schene luchoth haberith, p. 250 b

"Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. "
Tosapoth, Jebamoth 94b

"Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen.
U behoort tegen de Jood te zeggen: "God zal 'uw verlies' vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven"."
Jore dea 377, 1

"Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren."
Talmud Sanhedrin 74b

Met "Ongelovigen" (Engels: 'Gentiles', Hebreeuws: 'Goyim of Goijim) wordt bedoeld: niet-Joden, met name Christtenen en Moslims.

"Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen."
Sepher ikkarim III c 25

"Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. "
Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5

"Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. "
Talmud, Abodah Zara, 4b

"Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God."
Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772

Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?

Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen.
Moed Kattan 17a .

Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan

Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood.
Sanhedrin 58b.

Het is in orde. als men niet-Joden bedriegt

Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is.
Sanhedrin 57a .

Joden hebben superieure wettelijke status

"Als een os van een IsraŽliet een os van een Kanašniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanašniet een os van een IsraŽliet verwondt... de betaling moet geheel voldaan worden. "
Baba Kamma 37b.

Joden mogen stelen van niet-Joden

Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige ("heiden") hoeft het niet te worden teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b).
Baba Mezia 24a .

God zal niet een Jood sparen die "zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft..."
Sanhedrin 76a.Joden mogen niet-Joden beroven en doden

Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn.
Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden.
Sanhedrin 57a .

De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft "hun geld aan IsraŽl ter beschikking gesteld."
Baba Kamma 37b.

Joden mogen liegen tegen niet-Joden

Joden mogen gebruik maken van leugens ("uitvluchten") om een Ongelovige te misleiden.
Baba Kamma 113a.

Niet-Joodse kinderen zijn sub-menselijk

Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren.
Yebamoth 98a.

Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte.
Abodah Zarah 36b.

Ongelovigen verkiezen seks met koeien.
Abodah Zarah 22a-22b .

Beledigingen tegen de Heilige Maria

Zegt dat Maria een hoer was: "Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met timmerlieden." Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de "ongecensureerde" tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, "Miriam de kapster," seks bedreef met vele mannen.
Sanhedrin 106a .

Gruwelijke godslastering jegens Jezus Christus

Zegt dat Jezus werd gekookt in "hete uitwerpselen."
Gittin 57a.

Jezus verdiende terechtstelling: "Op de vooravond van het (Joodse) paasfeest, werd Yeshu (Jezus) opgehangen... Vermoed je dat hij iemand was die zou worden verdedigd? Was hij niet een Mesith (verleider)?"
Sanhedrin 43a.

Talmoed valt niet-Joodse geloofsvormen aan

Christenen (minnim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft worden voor alle generaties.
Rosh Hashanah 17a.

Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament.
Shabbath 116a.

Dr. Israel Shahak van de Hebreeuwse Universiteit meldt dat de IsraŽliŽrs honderden Nieuwe Testament bijbels verbrandden in bezet Palestina op 23 maart 1980 (zie Jewish History, Jewish Religion, pag. 21).

Ziekelijke en krankzinnige leerstellingen van de Talmoed

Stelt dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden.
Yebamoth 63a.

Verklaart dat landbouw de laagste is van alle bezigheden.
Yebamoth 63a.

Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar "en een dag" oud).
Sanhedrin 55b.

Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud.
Sanhedrin 54b.

"Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets."
Kethuboth 11b.

Een vrouw die geslachtsgemeenschap had met een beest, komt in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Een vrouw die seks heeft met een demon komt ook in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen.
Yebamoth 59b.

Stelt dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad.
Abodah Zarah 17a.

Stelt dat geen rabbijn ooit naar de hel kan gaan.
Hagigah 27a.

Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won.
Baba Mezia 59b.

Het is verboden voor honden, vrouwen of palmbomen om tussen twee mannen langs te gaan, noch mogen anderen lopen tussen honden, vrouwen of palmbomen. Speciale gevaren zijn erbij betrokken als de vrouwen menstrueren of op een wegkruising zitten.
Pesahim 111a.

Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf.
Menahoth 43b-44a.

Leugens van een Romeinse Holocaust

Hier zijn twee "Holocaust" verhalen uit de Talmoed:

Gittin 57b. Beweert dat vier miljard Joden gedood werden door de Romeinen in de stad Bethar.

Gittin 58a Beweert dat 16 miljoen Joodse kinderen in (boek)rollen werden gewikkeld en levend verbrand werden door de Romeinen.

Oude demografie wijst uit dat zelfs in de gehele wereld er geen 16 miljoen Joden waren in die tijd, laat staan 16 miljoen Joodse kinderen of vier miljard Joden... dat vertelt ons van de leugens van de moderne Joden van deze tijd over die 6 miljoen Joden die door de Nazi's gedood zijn.

Abodah Zarah 70a. De vraag werd gesteld door de rabbijn of wijn die gestolen was in Pumbeditha mocht worden gebruikt of dat die was ontheiligd, vanwege het feit dat de dieven mogelijk Ongelovigen konden zijn (een Ongelovige die wijn aanraakt maakt de wijn daarmee onrein). De rabbijn zegt niet bezorgd te zijn, dat de wijn toegestaan is voor Joods gebruik, omdat de meerderheid van de dieven in Pumbeditha, de plaats waar de wijn werd gestolen, Joden zijn. (Zie ook Gemara Rosh Hashanah 25b).

De Talmoed pleit voor volkenmoord

Kleine Traktaten. Soferim 15, Regel 10. Dit is het gezegde van Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim harog ("Zelfs de besten van de Ongelovigen moeten allemaal worden gedood").

Deze passage is uit het originele Hebreeuws van de Babylonische Talmoed zoals geciteerd door de Jewish Encyclopedia, van 1907, uitgegeven door Funk en Wagnalls, en samengevat door Isidore Singer, onder de aantekening "Ongelovige," (p. 617).

Deze originele Talmoed passage is verborgen in vertaling. De Joodse Encyclopedie stelt dat, "...in de verschillende versies de lezing is veranderd, 'De besten onder de Egyptenaren' wordt over het algemeen vervangen." In de Soncino versie: "de besten van de heidenen" (Kleine Traktaten, Soferim 41a-b].

IsraŽliŽrs nemen jaarlijks deel aan een nationale pelgrimstocht naar het graf van Simon ben Yohai, om deze rabbijn te eren die gepleit heeft voor de uitroeiing van niet-Joden.(Joodse Pers,9 juni 1989, pag. 56.

Op Poerim, 25 febr. 1954, heeft de IsraŽlische legerofficier Baruch Goldstein 40 Palestijnse burgers afgeslacht, inclusief kinderen, terwijl ze in gebed neergeknield zaten in een moskee. Goldstein was een discipel van wijlen Rabbi Meir Kahane uit Brooklyn, die CBS-News vertelde dat zijn leerstelling dat Arabieren "honden" zijn, is afgeleid "van de Talmoed" (CBS 60 Minutes, "Kahane"). Er is in IsraŽl een cultus rond Goldstein wiens graf jaarlijks als een pelgrimsoord duizenden bezoekers telt.

Prof. Ehud Sprinzak van de Universiteit van Jeruzalem beschreef Kahane en Goldstein's filosofie: "Ze geloven dan het Gods wil is dat ze geweld plegen tegen goyim, een Hebreeuwse term voor niet-Joden." (NY Daily News, Feb. 26, 1994, p. 5).

Rabbi Yitzhak Ginsburg verklaarde: "Wij moeten erkennen dat Joods bloed en het bloed van een goy niet hetzelfde zijn." (New York Times,6 juni 1989, pag.5).

Rabbi Yaacov Perrin zei: "Een miljoen Arabieren zijn minder waard dan een vingernagel van een Jood." (New York Daily News, 28 februari 1994, pag.6).


Moses Maimonides: Voorspreker van Uitroeiing


Moses Maimonides

"Moses Maimonides wordt beschouwd als de belangrijkste die de Joodse leer in een systeem onderbracht, en grootste filosoof in de Joodse geschiedenis. Hij wordt vaak liefkozend aangeduid als de Rambam, naar de initialen van zijn naam en titel, Rabenu Moshe Ben Maimon, "Onze Rabbi, Mozes' zoon van Maimon." [Maimonides' Grondbeginselen, uitgegeven door Aryeh Kaplan, Vereniging van Orthodoxe Joodse Congregaties van Amerika, pag. 3].

Hier is wat (Rambam) onderwees betreffende het redden van mensenlevens, speciaal betreffende het redden van levens van Ongelovigen en Christenen, of zelfs Joden die het waagden de "goddelijke inspiratie" van de Talmud af te wijzen:

Maimonides, Mishnah Torah, (Moznaim Uitgeversmaatschappij, Brooklyn, New York, 1990, Hoofdstuk 10, Engelse vertaling), pag. 184: "Dienovereenkomstig, als we zien dat een afgodendienaar (Ongelovige) wordt meegesleurd of verdrinkt in de rivier, moeten we hem niet helpen. Als wij zien dat zijn leven in gevaar is, moeten we hem niet redden." De Hebreeuwse tekst van de Feldheim 1981-uitgave van de Mishnah Torah stelt dat dit goed is.

Onmiddellijk na Maimonides' vermaning dat het een plicht is voor Joden niet een Ongelovige te redden die verdrinkt of om het leven komt, hij informeert ons over de Talmoedische plicht van Joden tegenover Goyim (Ongelovigen), en ook tegenover Joden die de Talmoed afwijzen.Maimonides, Mishnah Torah, (Hoofdstuk 10), p. 184:

"Het is een mitzvah [religieuze plicht], echter, om Joodse verraders minnim en apikorsim uit te roeien, en hen te laten afdalen in de put van vernietiging, daar zij moeilijkheden veroorzaken voor Joden en de mensen van God wegslingeren, zoals Jezus van Nazareth en zijn leerlingen, en Tzadok, Baithos, en hun leerlingen. Moge de namen van de verdorvenen rotten."

Maimonides zegt ook, dat niet Joden slechts zo lang getolereerd zullen worden zo lang deze meer macht hebben.

"Wanneer de JÝden meer macht krijgen, zal het verboden zijn om de aanbidders van afgoden onder ons te hebben.

Maimonides zegt onder andere dat alle niet Joodse volkeren (naties) "die niet onder onze jurisdictie vallen (tahaht yadeinu) een doel zullen ijn voor Joodes heilige oorlog. bron: Cf. Hilkhot Melakhim 8-10; 10:11. En cf. Gerald J. Blidstein, 'Holy War in Maimonidean Law', in Perspectives on Maimonides (Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991)
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 12:10:24  
avatar


Gepost:
Offline
Ja... en?
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 12:15:16  
avatar

*Renee
Gepost: 14899
Offline
God schreef:
Ja... en?

idd?


Juf Renee
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 12:21:17  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
toch raar?

dat je de koran wil verbieden en dit verdedigt...

terwijl de koran feitelijk een heel stuk minder haatdragend is dan dit
en die hatelijke dingen die wilders uit de koran zo slecht vind
staat hier precies op de zelfde wijze in

onbegrijpelijk toch??
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 12:23:34  
avatar


Gepost:
Offline
Ja, maar ik heb nog nooit iemand iets horen zeggen dat Wilders dit gezegd heeft, of Łberhaupt Joods is..

Ik bedoel, wat zijn je bronnen, hoe kom je hieraan.. Je kan natuurlijk uit iedere religie bepaalde citaten halen die als 'not-done' bevonden kunnen worden, maar ik snap hier serieus geen zak van.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 12:38:59  
avatar


Gepost:
Offline
Dus....?
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 12:43:42  
avatar

Sanne
Gepost: 353
Offline
Ik snap het ook niet helemaal.
Mooi stukje informatie, maar wat moeten wij hier op antwoorden? Wat we er van vinden ofzo?


Nu jij weer.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:03:34  
avatar

Miss-A
Gepost: 35
Offline
en nu ?


heb vertrouwen in wie je bent
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:23:03  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
@ God

Dat is in verschillende documentaires breed uit gemeten in de loop der jaren

Zo zijn ze oa bij Rabbijnen geweest waar Wilders in zn tijd dat hij in Israel woonde/opgroeide mee te maken had
Wilders is de afgelopen jaren ook nog terug geweest bij deze zelfde mensen ook om informatie te delen en schijnen aardig op de zelfde lijn te liggen

Deze mensen behoren volgens zeggen bij de meest rechtse Rabbijnen van Israel
en zijn zeker aanhanger van de Talmoed

Dacht dat dit ook wel algemeen bekend is

even een stukje van wiki dan maar?

Wilders en IsraŽl

Wilders heeft de voormalige IsraŽlische premier Ariel Sharon "vele malen ontmoet" en genoemd als "een van [zijn] voorbeelden".[192]Wilders heeft van zijn zeventiende tot zijn negentiende in IsraŽl gewoond en in de afgelopen vijfentwintig jaar heeft hij, naar eigen zeggen, zo'n veertig maal IsraŽl bezocht,[193][194] waar hij o.a. Ariel Sharon en Ehud Olmert ontmoet heeft. Wilders heeft Ariel Sharon, samen met de Britse oud-premier Margaret Thatcher (Iron Lady), als een van zijn voorbeelden genoemd.[192]

Oorspronkelijk wilde Wilders verhuizen naar de Joodse staat omdat hij vond dat je daar nog 'kon werken voor je geld'.[195] Wilders werkte aldaar in broodfabrieken en een mosjav,[196] om met zijn verdiende geld rond te reizen in IsraŽl en omliggende landen. Langzaamaan is hij van IsraŽl gaan houden, of zoals Wilders het zelf in 2003 in een verkiezingstoespraak in Tel Aviv verwoordde: ĎVele interessante landen in deze regio heb ik de afgelopen jaren bezocht: van SyriŽ tot Egypte, van TunesiŽ tot Turkije en van Cyprus tot Iran, maar nergens heb ik dat speciale gevoel van verbondenheid dat ik steeds weer krijg als ik op het Ben Goerion-airport voet op IsraŽlische bodem zetí.[195] Hij voelde zich, naar eigen zeggen, in IsraŽl onmiddellijk thuis; tegenover Der Spiegel sprak Wilders ook over de "mogelijk" joodse achtergrond van zijn voorouders.[8]

Op een conferentie van hardliners over de islam in Jeruzalem op zondag 14 december 2008, waar ook Fitna te zien was, stelde Wilders "dat de terroristische aanslagen in Bombay aantonen dat er geen gematigde Islam bestaat en dat het tijd wordt dat het Westen zich realiseert dat het in een conflict is met de brede Islam-geloof."
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:28:37  
avatar


Gepost:
Offline
Okť, fair enough.

Laat ik het anders zeggen. Met het blik op Nederland, waar denk jij dat er meer 'overlast' van is. Joden of Islamieten?
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:35:10  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
van geen van beide

tuig moet aan gepakt worden
niet het geloof

Wilders is groot voor stander van harder optreden en minder rechten voor de palastijnen
ondanks dat nu eigenlijk alle rechten al zijn af genomen door de israelisch
Dit moet nog strenger!!

Ik zie pas een probleem komen als we straks in Nederland
Joods - palastijnse taferelen krijgen

Waar wilders dus groot voorstander van is

Dat is pas een gevaar voor de Nederlandse staat
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:35:54  
avatar

Inspire.
Gepost: 1315
Offline
Ja leuk zo staat er inderdaad in elk boek/schrift wel iets dat haatdragend is, nergens op slaat, enz. Van Bijbel tot Thora.

En volgens mij kloppen de feitjes hier niet helemaal.

Is de Tenach, en dan vooral de Thora, niet het "heiligste" boek/schrift?

Daarnaast lees ik over de Talmoed
Quote:
"Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt."


Niet dat dat deze uitspraken minder erg maakt.

Maar het feit dat het hier om discussies gaat tussen verschillende volgers, die ook een andere opvatting hebben over het commentaar uit de Tenach, geeft al aan dat er ook radicale opvattingen tussen kunnen zitten en dat niet iedereen het hier mee eens is.

Dat is ook niet hetzelfde als de Koran. Want de Islam heeft daar ook zo verschillende boeken voor.

bron wiki.


I'm in over my head.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:39:39  
avatar

Inspire.
Gepost: 1315
Offline
dhr_paddo schreef:

tuig moet aan gepakt worden
niet het geloof


Wat nou als je er uiteindelijk(dus ik zeg niet dat het nu zo is) niet meer omheen kan dat het tuig allemaal aanhanger is van hetzelfde geloof?
Of laten we zeggen 80%?

Hoe zie jij dat dan?


I'm in over my head.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:44:06  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
@Inspire

Dat wou ik zeggen ja

In de koran staan ook niet de "haatdragelijke" dingen uit het moslim geloof
die staan in zo'n zelfde boek

welk wel erg belangrijk bevonden worden in beide werelden
zo niet het belangrijkste
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:45:54  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
@Inspire

Hoe ik dat zie?


dan moet je die 80% straffen voor de misdaden die ze plegen
in Nederland zijn namelijk kerk en staat gescheiden

Dus leven we volgens de wet
hou je je daar niet aan staat daar een straf voor
en die is voor een ieder gelijk
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 13:50:00  
avatar

Inspire.
Gepost: 1315
Offline
Dat is inderdaad in NL zo, maar dat wil niet zeggen dat jij het daarmee eens hoeft te zijn .

Daarnaast geef je nu zelf het dilemma aan.
We leven volgens de wet, althans dat hoop je dat iedereen dat doet.
Maar als radicalen hun geloof daadwerkelijk nastreven, leven ze dus niet volgens de richtlijnen van de wet.
Je kunt alleen geen straf maatregelen hangen aan het feit dat ze geloven, of dat ze iets op een bepaalde manier opvatten.
Je kunt ze alleen straffen als ze datgene ook daadwerkelijk uitvoeren en het buiten de wet valt.


I'm in over my head.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 14:04:44  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
@ Inspire

Tuulijk maar dit heeft niks met geloof te maken
net als (de foute) hooligans niks met voetbal te maken heeft

en wat Wilders doet is dan niet de hooligans over een kam scheren
door te zeggen alle hooligans leveren problemen
zijn goed/fout

maar die zegt
(bijvoorbeeld) Alle Ajax hooligans zijn een probleem
maar feyenoord hooligans niet

Bij beide clubs heb je mensen die zich misdragen
en dit zeggen te doen uit naam van hun club

Ik den zelf dat je dit helemaal niet moet zeggen
maar dan zou moeten zeggen

er zijn bij alle clubs hooligans die zich misdragen
deze moeten we daar ook voor straffen
want ze houden zich niet aan de wet
en de rest die naar het voetbal kijken zijn prima mensen
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 15:04:25  
avatar

Inspire.
Gepost: 1315
Offline
Je voedt ze wel op met teksten die verkeerd op te vatten kunnen zijn.
Laat ik het maar niet vergelijken met spreekkoren en clubliederen want dat zou te ver gaan.
Maar je begrijpt m'n punt vast wel.

Soms is het beter om dingen te voorkomen dan te genezen. Hoe idealistisch dat ook is, toch een leuk plan. Helaas geeft Wilders inderdaad alleen dingen uit de Koran aan.

Ik ben het verder wel met je eens hoor, maar soms is het misschien wel leuk om andere standpunten te bekijken of aan te horen.


I'm in over my head.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 22 October 2010 om 16:33:08  
avatar

dhr_paddo
Gepost: 51
Offline
Dat kun je rustig doen hoor....

bedoel met spreekkoren kan je je club de hemel in prijzen
maar je kan de tegenstander ook afbranden

je kan een tekst uit het geloof ook zo zien
als je bijv de tekst heb

Dit is HET geloof, het enige geloof

Kan je het zien als dit geloof is het beste
je kan het ook zo lezen dat je de rest moet afbranden


Mijn punt is te laten zien dat dit voor alle geloven het zelfde is
en voor de een niet anders is als voor een ander
of de een meer dan de ander

een ding heb ik wel geleerd
wie goed doet, goed ontmoet

ik heb in mijn buurt alle geloven door elkaar wonen
alle huidskleuren etc...
en heb met niemand problemen
kom bij iedereen over de vloer
en ik wijd dat toch echt aan mijn eigen instellen
voor iedereen open staan en niemand dmv voor oordelen te beoordelen
dan merk je toch dat we uit eindelijk allemaal het zelfde zijn
en dat ze net zo open naar mij zijn dan ik

als niemand van deze dingen over de islam zou zeggen
zouden de moslims ook niks over andere zeggenen tuulijk ben ik blij
a dat je het verder met me eens bent
en uiteraard ook met een tegen visie
ik post dit hier om er over te discuseren
en discuseren doe je niet in je eentje he
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Wednesday 10 November 2010 om 13:43:07  
avatar

ChiefRocka
Gepost: 3253
Offline
Wilders heeft wel meer vreemde dingen. Hou er rekening mee dat de man voornamelijk goed is in oneliners. Logisch redeneren en z'n aanpak goed doordenken kan en moet zelfs beter. Teveel van z'n plannen zijn onhaalbaar, al zijn sommige best mooi.

Wat religies betreft is het al vreemd genoeg dat meneer de koran wil verbieden. Terwijl in onze grondwet staat dat ieder het recht heeft op zijn/haar eigen geloof. En meneer hecht naar zijn eigen zeggen juist zoveel waarde aan onze grondwet.


Wees realistisch, eis het onmogelijke...
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Wednesday 10 November 2010 om 14:47:45  
avatar

-NEXT
Gepost: 3151
Offline
Jood zijn is cool.
jwz peace respect alles.
Wilders is gewoon een slim mannetje.


even een edit.

Gelovige moslims, die echt volgens de Koran leven daar heb je geen overlast van of uberhaupt last.
De koran is een geweldig mooi religieus boek, en de normen en waarden zijn niets meer dan positief. Je kŠn geen geloof aan pakken.

Het jodendom is overigens ook een ontzettend mooi geloof en ik zou al je standpunten die je opnoemde kunnen wegstrepen.

Lees voor de gein de thora en de koran eens, dan weetje pas ťcht hoe een geloof (de basis regels in ieder geval) in elkaar zit.
Alleen heeft iedereen een andere draai , waarheid of invulling op gegeven.


als het voor mij maar duidelijk is.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Wednesday 10 November 2010 om 15:50:50  
avatar

Recovery
Gepost: 1135
Offline
Ik haat Ajax net zo hard als radicalen hoor. =)
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Wednesday 10 November 2010 om 23:25:20  
avatar

KIM*STAR
Gepost: 18
Offline
fock wilders schaf die rot kop van wilders maar af.
waarom moet hij koran verbiede man. Die man is swaar
rasist.


Ik doe niemand na, k ben van me eige uniek.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 12 November 2010 om 17:23:50  
avatar

Recovery
Gepost: 1135
Offline
KIM*STAR schreef:
fock wilders schaf die rot kop van wilders maar af.
waarom moet hij koran verbiede man. Die man is swaar
rasist.


De wat?

Leer eens eerst je grammatica te verbeteren, want die is nogal belabberd.
Verder zou ik, als ik jou was, de definitie van racist opzoeken.

Wilders is geen enkel oogpunt racist.

Alleen omdat hij het niet zo met (extreme) moslims heeft maakt hem nog geen racist.
Dit is een vrij land.

Heb je laatst de krant gelezen?

Nederlanders werden uit Marokko gezet omdat ze over de kerk spraken.
DŠt vind ik niet kunnen.

Als wij zo'n bestuur hadden was Nederland een kwart minder bevolkt.

Je laat je mindfucken door bepaalde groepen mensen die opvattingen hebben over Wilders.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 12 November 2010 om 17:32:02  
avatar

Liiann
Gepost: 39
Offline
Veelste veel om telezen!

Geen zin in dus!
Profiel / Stuur PM   icon icon